NASI PARTNERZY

Świadectwo energetyczne budynku, zwane również certyfikatem lub paszportem energetycznym, to oficjalny dokument oparty na ocenie energetycznej budynku. Ocena ta polega na obliczeniu zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Świadectwo informuje nas o efektywności energetycznej danego budynku. Dzięki temu dokumentowi możemy poznać, ile energii zużywa dany budynek i jakie są jego potencjalne oszczędności energetyczne. Podstawowym celem świadectwa energetycznego jest podniesienie świadomości społecznej na temat efektywności energetycznej budynków. Dzięki niemu możemy łatwiej porównywać różne budynki i dokonywać świadomych wyborów podczas zakupu lub wynajmu nieruchomości.

Ważne jest, aby każdy właściciel budynku posiadał świadectwo energetyczne, ponieważ pozwala ono na ocenę efektywności energetycznej budynku i identyfikację potencjalnych obszarów poprawy. Dzięki temu możemy podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Obowiązek posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego, która dokładniej precyzuje istniejące przepisy i dostosowuje je do regulacji unijnych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości w określonych sytuacjach.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest utrudnienie handlu fałszywymi certyfikatami energetycznymi w internecie. Osoby, które nie posiadają wymaganego świadectwa lub je sporządzą nieprawidłowo, będą podlegać surowym karom finansowym, które mogą sięgać nawet 5 tysięcy złotych. Przewiduje się również zaostrzenie kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. W rezultacie, od 28 kwietnia 2023 roku właściciele nieruchomości będą musieli spełnić nowe wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej. Działania te mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i przyczynienie się do realizacji regulacji unijnych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej to klucz do efektywności energetycznej

W dzisiejszych czasach, kiedy ochrona środowiska i oszczędność energii są kluczowymi kwestiami, świadectwo energetyczne staje się coraz ważniejsze. Jest to dokument, który dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku oraz jego wpływie na środowisko. Posiadanie takiego świadectwa może nie tylko pomóc właścicielom nieruchomości w oszczędzaniu pieniędzy na rachunkach za energię, ale także stanowić istotny czynnik w procesie budowania i remontowania budynków.

Korzyści wynikające z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej 

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przynosi wiele korzyści zarówno właścicielom, jak i użytkownikom budynków. Oto kilka głównych korzyści:

  1. Oszczędność pieniędzy: Świadectwo energetyczne zawiera informacje na temat zużycia energii przez dany budynek. Dzięki tym informacjom można zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia mające na celu zmniejszenie kosztów energii. Poprawa izolacji termicznej, modernizacja systemów grzewczych i chłodzących czy wykorzystanie energii odnawialnej może znacznie obniżyć rachunki za energię.
  2. Wartość nieruchomości: Posiadanie pozytywnego świadectwa energetycznego może zwiększyć wartość nieruchomości. Kupujący coraz częściej kierują swoją uwagę na efektywność energetyczną, dlatego posiadanie pozytywnego certyfikatu może przyciągnąć większą liczbę potencjalnych nabywców i podnieść wartość nieruchomości.
  3. Odpowiedzialność środowiskowa: Świadectwo charakterystyki energetycznej dostarcza informacji o wpływie danego budynku na środowisko. Zwiększenie efektywności energetycznej oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Dbałość o środowisko jest coraz bardziej istotna, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przyszłych pokoleń.

Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej w Ciechanowie?

Aby otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej, możesz skontaktować się z nami. Wejdź na stronę Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i wybierz odpowiednią dla siebie opcję oraz rodzaj realizacji zamówienia. Zachęcamy do wypełnienia formularza lub kontaktu telefonicznego. Masz pytania? Skorzystaj z naszej pomocy. Odpowiemy na wszystkie pytania. Przeprowadzimy szczegółową ocenę obiektu, zbierzemy informacje na temat izolacji, systemów grzewczych i chłodzących, wentylacji, a także korzystania z energii odnawialnej. Na podstawie zebranych danych zostanie przydzielona klasa energetyczna, która odzwierciedla efektywność energetyczną nieruchomości.