NASI PARTNERZY
Ogłoszenia nowe budownictwo

Działka przemysłowa, grunt, 3ha pod halę magazynową, Ciechanów

Oferujemy na sprzedaż grunty inwestycyjne o przeznaczeniu przemysłowym. Powierzchnia terenu to niespełna 3,2ha i objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako 3P,4P oraz U Dopuszczane są obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy postojowe środków transportu samochodowego, sprzętu budowlanego, rolniczego itp. oraz salony samochodowo – sprzętowe i giełdy;
2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi oraz budynki użyteczności publicznej takie jak
obsługa bankowa, handel, gastronomia, obsługa pasażerów w transporcie drogowym,
poczta, telekomunikacja oraz biurowe i socjalne podmiotów gospodarczych; przeznaczenie
dopuszczalne stanowi uzupełnienie funkcji podstawowej i może być realizowane
równocześnie z zagospodarowaniem podstawowym terenu lub po jego zrealizowaniu;
3) Zakaz lokalizowania:
a) budynków mieszkalnych
b) budynków zbiorowego zamieszkania
c) budynków użyteczności publicznej określonych w przepisach odrębnych za wyjątkiem
budynków wymienionych w pkt 2);
d) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
e) ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych od strony dróg publicznych

Nieruchomości Ciechanów
Cena: 1 890 000 zł
Cena za 1m² : 59 zł

Kontakt z agentem:

Przemysław Jasiński

Przemysław Jasiński

Informacje:

Kategoria: Działka
Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż
Adres: ul. Aleja Niepodległości, Ciechanów
Pow. działki: 31929 m²