NASI PARTNERZY

Tereny inwestycyjne 8ha ul. Pęchcińska

Oferujemy na sprzedaż grunty inwestycyjne o przeznaczeniu przemysłowym. Powierzchnia terenu to niespełna 8ha i jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako 3P,4P,5P oraz U Dopuszczane są obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy postojowe środków transportu samochodowego, sprzętu budowlanego, rolniczego itp. oraz salony samochodowo – sprzętowe i giełdy;
2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi oraz budynki użyteczności publicznej takie jak
obsługa bankowa, handel, gastronomia, obsługa pasażerów w transporcie drogowym,
poczta, telekomunikacja oraz biurowe i socjalne podmiotów gospodarczych; przeznaczenie
dopuszczalne stanowi uzupełnienie funkcji podstawowej i może być realizowane
równocześnie z zagospodarowaniem podstawowym terenu lub po jego zrealizowaniu;
3) Zakaz lokalizowania:
a) budynków mieszkalnych
b) budynków zbiorowego zamieszkania
c) budynków użyteczności publicznej określonych w przepisach odrębnych za wyjątkiem
budynków wymienionych w pkt 2);
d) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
e) ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych od strony dróg publicznych

0,40ha całej powierzchni stanowi las, natomiast pozostałe drzewa i krzewy są w trakcie przecinki.

Nieruchomości Ciechanów
Cena: 6 300 000 zł

Kontakt z agentem:

Przemysław Jasiński

Przemysław Jasiński

Informacje:

Kategoria: Działka
Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż
Adres: ul. Pęchcińska Ciechanów
Pow. działki: 78 828 m²